De voorlichtingen gaan over leven met een beperking. Hoe ga je met elkaar om, bewustwording, bejegening en informatie over en door mensen met een beperking.

Onder beperking verstaan we: visuele beperking, auditieve beperking, lichamelijke beperking, verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel en chronische ziekten.

De voorlichtingen zijn klassikaal en worden gegeven aan de hand van de uitwisseling van persoonlijke informatie en filmpjes. Daarnaast maken de kinderen in kleine groepen kennis met de doelgroep door ervaringsgericht te leren. Ze gaan letterlijk even in de schoenen staan van iemand met een beperking. Ook is er alle ruimte om vragen te stellen.
De voorlichting is voor Haagse basisscholieren in groep 7 en 8 en duurt maximaal een dagdeel. De leerkracht is aanwezig tijdens de voorlichting voor orde- en tijdsbewaking. Afhankelijk van de voorlichtingskeuze is het noodzakelijk dat de gymzaal of meerdere ruimtes beschikbaar zijn en dat uw school toegankelijk is voor mensen in een rolstoel (denk aan de aanwezigheid van een lift, invalidetoilet, hellingbaan, parkeerplek).

Uit de evaluatie van de reeds gegeven voorlichtingen blijkt dat naast de nuttige en praktische informatie en de inspirerende ervaring, de kinderen ook een belangrijke levensles meekrijgen: tegenslag kan je juist sterker maken en ook weer nieuwe en andere kansen bieden in het leven.